FőoldalRendezvényekOktatásSajtóSemmelweisEnglish
 
 
MÚZEUM
 
  Információk  
  Gyűjtemények  
  Kiállítások  
 
KÖNYVTÁR
 
     
  Információk  
  On-line katalógus  
 
LEVÉLTÁR
 
  Információk  
  Kutatási szabályzat  
  Nyilvántartások  
 
ARANY SAS PATIKA
 
     
  Információk  
  Kiállítás  
Főoldal
 

A MÚZEUM ÚJ HONLAPJA A

WWW.SEMMELWEISMUSEUM.HU

CÍM ALATT ÉRHETŐ EL.OKTATÁS - MÚZEUMPEDAGÓGIA - TÁMOP-3.2.8/08/B
       
  Múzeumpedagógia
  Továbbképzés

  Általános információk
  Programok
  TÁMOP-kínálat
  Múzeumpedagógia

 

ÉLETMÓDSZERTÁR


Az vagy amit eszel. Testi és lelki egészség alsósoknak/felsősöknek/középiskolásoknak


A gyermek nap mint nap találkozik az egészséges táplálkozás fogalmával, otthon a szülők mossák meg a fejét, ha nem eszi meg a zöldséget, az iskolában tanórák keretében szerzi információit, az orvosi rendelőben szép, színes képekkel szembesül, a médiumok naponta közvetítenek felé erre vonatkozó ismereteket. Reklámok sora szuggerálja - ha igaz, ha nem -, hogy mennyire egészséges egy adott termék, s ha nem szed ezernyi vitamint és kiegészítőt, nem lesz fitt, sportos és egészséges.

Egy felnőtt is elveszettnek érzi magát ebben az információdömpingben, nemhogy egy gyerek, aki csak azt látja, hogy tulajdonképp semmit nem ehet, ihat, amit a gyerekek amúgy szeretni szoktak, mert vagy kövér lesz vagy elrothadnak a fogai, de semmi esetre se számítson hosszú életre. Az egészséges életmódra, táplálkozásra nevelésnek ezért nem csupán az a feladata, hogy enciklopédikus tudást közvetítsen a gyermeknek, hanem legfőképpen az, hogy rendet rakjon a fejében, s megtanítsa arra, miképp kell önállóan gondolkodni, kritikusan hozzáállni az információkhoz. Célunk, hogy az egészség értékké váljon, tudatosan átgondolt, rendszerben látott értékké, de semmiképp se váljon egy rossz értelembe vett kényszeres egészségmániává.

Múzeumunk erre a feladatra vállalkozik az életkori sajátosságoknak megfelelően átalakított, 12 tanegységre bontott témakör bemutatása során. Az önmagunkra való odafigyelés, önmagunk minél teljesebb megismerése alakítja ki azt a felelős magatartást, amellyel egészségünket megóvjuk, testi-lelki harmóniánkat megteremtjük, s majdan felnőtt emberként családunk, szeretteink iránt érzett felelősségünket megalapozhatjuk.


Ahogy nagyszüleink hajdanán laktak


A 19. sz. végi nagyváros (Budapest) lakóinak életkörülményei, étkezési, öltözködési, testápolási és tisztálkodási szokásai, otthoni mindennapi életük, különös tekintettel a különböző társadalmi rétegekre (munkás, polgár, nagypolgár).

A résztvevőknek alkalmuk nyílik betekinteni a városlakók mindennapi életébe, elemzik napirendjüket, megismerkednek az általuk használt eszközökkel, tárgyakkal, alkalomadtán "bele is szólhatnak" életükbe, pl. kiválaszthatják a felöltendő ruhát, ékszert, megválaszthatják az aznapi menüt, kulturális programot. Megismerkedhetnek a lakás "háttértevékenységeivel" (mosás, takarítás, mosogatás, ruha- és cipőtisztítás, tisztálkodás, bevásárlás módjai, teendők és lehetőségek betegség esetén), illetve a korabeli lakás technikai felszereltségével. Az életmód-történeti elemzések közben folyamatosan reflektálhatnak saját szokásaikra, magyarázatot adhatnak a különbségekre, így feltárhatják e különbségek gyakran bonyolult, társadalomtörténeti okait is.

Kishód fogat mos. A szájápolás hügiénéje óvodások számára

Az óvodás korosztály számára kidolgozott tématerveink a testápolást, az egészségvédelmet, egészségfejlesztést megalapozó szokások alakítását célozzák meg.

Az egészséges életmódra való nevelést játékos formában kell megvalósítani. Cél, hogy a gyermekek már kis korban megismerkedjenek az alapvető hügiénés feladatokkal, tudatosítsuk velük játékos formában, hogyan tartsák magukat és környezetüket tisztán, és miért van erre szükség. Ez a mikro- és makroközösségben élés, valamint az egészséges életmód nélkülözhetetlen eleme.

A személyes hügiéné egyik alapvető eleme a száj, illetve a fogak tisztán tartása, ápolása. A három alkalomból álló játékos foglalkozás ezt a témakört járja körül, különös figyelmet fordítva a gyermekek életkori sajátosságaiból adódó koncentrációs képességére, mozgás- és játékigényére.


Kiskacsa fürdik. Általános hügiéné óvodások számára


A mindennapi tisztálkodás feladatának napi rutinjában az óvodás korosztály már egyre önállóbban vesz részt, noha ennek ellenőrzése, segítése a szülő és a nevelési intézmény feladata. Az önállóságból adódóan jelentkeznek azok a problémák, hogy a gyermek igyekszik elkerülni a tehernek érzett napi rutinfeladatot, vagy "elmismásolni" azt. Ezért is rendkívül fontos, hogy megértse ennek szükségességét, okait, és ezek ismeretében tudatosan, kedvvel végezze a mindennapi teendőket. A test hügiénéjén túl közvetlen és tágabb környezetünk állapota, tisztasága is befolyásolja egészségünket, életünket, így a környezettudatosságra való nevelés is fontos részét képezi a korosztály oktatásának.


Aki egészséges, már nyertes. Akadályverseny az egészséges életmódért

Az alsós korosztály számára nyújt alapvető ismereteket az emberi testről, annak felépítéséről, működéséről, különösképp hangsúlyozva az izmok működését, szerepét. A diákok megismerhetik a táplálkozás és a mozgás összefüggéseit, a test energiafelhasználásának törvényszerűségeit, és azt, hogy az egészséges testhez egészséges életet kell élni, törekedni kell testünk energia-egyensúlyára. Ezzel összhangban a mozgáskultúrát, a koncentráló- és állóképességet fejlesztő gyakorlatokat végzünk a verseny motiváló eszközét alkalmazva, mely a jellemfejlesztéshez is hozzájárul. A testi nevelés célja az egészséges testi és lelki fejlődés, a rendszeres mozgás iránti igény felkeltése és kielégítése, a fizikai, értelmi és akarati tulajdonságok fejlesztése, a mozgásélmény örömének felismerése.


Aki mer, az nyer. Alkotóverseny a gyermekek fejlődéséért

A felső tagozatos és középiskolás korosztálynak tervezett verseny során a tanulók a testre és szellemre vonatkozó antik neveléselméletekből kettővel ismerkednek meg. Egy mitologikus történetet dolgoznak fel, amelynek megismerése után képregény formában kell megörökíteniük a hallottakat. Az ábrázolás különböző formái, köztük a rajz, festés, stb. a személyiségfejlesztés fontos eszköze. Segíti képi gondolkodásuk fejlődését, a fantáziavilág gazdagodását, esztétikai érzékük alakítását.

 

 
MÚZEUM

H-1013 Bp. I.,
Apród utca 1-3.

Tel.: (1) 375-3533,
(1) 201-1577
Fax: (1) 375-3936
semmelweis@museum.hu
KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR

H-1023 Bp. II.,
Török utca 12.

Tel.: (1) 212-5421,
212-5368
Fax: (1) 212-5438
orvostortenet@t-online.huARANY SAS PATIKA

H-1014 Bp., I.,
Tárnok u. 12.

Tel.: (1) 375-9772
orvostortenet@t-online.hu